Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
Công văn về việc tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị dạy học trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
Công văn về việc tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, đồ dùng, trang thiết bị dạy học trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
19/09/2019
Công văn tăng cường quản lý Thu, chi năm học 2019-2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm
Công văn tăng cường quản lý Thu, chi năm học 2019-2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm
14/09/2019
Kế hoạch tổ chức Hoiij thi văn nghệ tiếng hát Thầy và trò ngành GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm
Kế hoạch tổ chức Hoiij thi văn nghệ tiếng hát Thầy và trò ngành GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm
14/09/2019
Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
14/09/2019
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác thu, chi các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2019-2020
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác thu, chi các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm học 2019-2020
10/09/2019