Từ: Đến:
Hiển thị :
Công văn Ngày công văn
Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội
24/7/2019
Tải về
Công văn về việc quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2019
Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2019
28/6/2019
Tải về
Công văn về việc tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền và tuyên truyền biển đảo năm 2019
Tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền và tuyên truyền biển đảo năm 2019
28/6/2019
Tải về
Công văn về việc triển khai chương trình DSM và tuyên truyền tiết kiệm điện
Triển khai chương trình DSM và tuyên truyền tiết kiệm điện
28/6/2019
Tải về
Công văn về việc thực hiện kế hoạch Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018; Kế hoạch số 1
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018; Kế hoạch số 10-Kh/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị Quyết số 26-NQ/TW
28/6/2019
Tải về