Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống bệnh chân tay miệng năm 2019 (18/09/2019 10:4)

Kế hoạch tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn chủ động phòng chống bệnh chân tay miệng năm 2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU NĂM HỌC 2019 – 2020 (17/09/2019 16:33)

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục năm học 2019 – 2020 của trường mn xuân tảo; trường mn xuân tảo xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội “bé vui tết trung thu” năm học 2019 – 2020 như sau:

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN TẢO TỔ CHỨC HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020 (10/09/2019 10:14)

Căn cứ kh số 40/kh-mnxt ngày 26/08/2019 của trường mầm non xuân tảo về thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020, vừa qua ngày 6/9/20199, trường mầm non xuân tảo đã tổ chức họp phụ huynh đầu năm học mới . hoạt động này nhằm đảm bảo sự phối hợp giáo dục tốt nhất và tăng cường sự gắn kết giữa các bậc phụ huynh với nhà trường.

Văn bản số 2853/HD-LN, ngày 29/08/2019 (05/09/2019 14:54)

Hướng dẫn thực hiện nghị quyết 04/2019/nq-hđnd của hđnd thành phố quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố hà nội.

Công văn số 3549/UBND-ĐT ngày 19/08/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thảu nhựa đối các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị (03/09/2019 17:14)

Thực hiện công văn số 3549/ubnd-đt ngày 19/08/2019 của ủy ban nhân dân thành phố hà nội về việc thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thảu nhựa đối các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc quận