Thông tư số 28/2006/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 (11/04/2018 15:53)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/tt-bgdđt ngày 25 tháng 7 năm 2009 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

Những bài hát hay kích thích tư duy cho trẻ mầm non (10/04/2018 14:46)

Khoảng 2 tuổi trở lên, đây là độ tuổi các bé bắt đầu làm quen với môi trường mẫu giáo. thời kỳ này, trẻ đang học nói và dần hoàn thiện khả năng về ngôn ngữ, chính vì vậy, đây là giai đoạn các bé có trí nhớ cực tốt, khả năng ghi nhớ rất nhanh.

Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 (21/03/2018 15:28)

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/tt-bgdđt ngày 25 tháng 7 năm 2009 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo