Tập huấn chuyên đề “Sứ mệnh và phẩm chất người thầy” và chuyên đề “Quy tắc ứng xử - Văn hóa giao tiếp” (26/07/2019 10:1)

Nhằm tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ giáo viên nhân viên để phát triển năng lực chuyên môn, hoàn thiện nhận cách, lối sống văn hóa, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình hiện nay

Nhằm tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ giáo viên nhân viên để phát triển năng lực chuyên môn, hoàn thiện nhận cách, lối sống văn hóa, xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình hiện nay, Trường mầm non Xuân Tảo phối kết hợp với 3 trường mầm non Đông Ngạc A, trường mầm non Đông Ngạc B, trường mầm non Thụy Phương tổ chức tập huấn 2 chuyên đề “Sứ mệnh và phẩm chất người thầy” và chuyên đề “Quy tắc ứng xử - Văn hóa giáo tiếp”. Buổi tập huấn diễn ra vào ngày 21/07/2019 với sự tham gia đầy đủ của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên 4 nhà trường. Sau một thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc buổi tập huấn đã diễn ra thành công và hiệu quả.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn: