Kiến tập: Tham quan môi trường học tập khối Nhà trẻ và Mẫu giáo (13/02/2017 9:10)

Kiến tập: Tham quan môi trường học tập khối Nhà trẻ và Mẫu giáo

Ngày 10/02/2017, nhà trường dã tỏ chức kiến tập tham quan môi trường học tập tại lớp Nhà trẻ D1 và lớp MGL A2, MGN B1, MGB C2 cho các lớp trong trường và nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục trên địa bàn phường Xuân Tảo học hỏi.

Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ban giám hiệu cùng tổ chuyên môn đã lên kế hoạch tổ chức kiến tập tham quan môi trường học tập cho các lớp trong trường và nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn tham quan và học hỏi.