Vì một môi trường xanh sạch đẹp (10/05/2018 16:20)

Thực hiện kế hoạch của Đoàn phường Xuân Tảo, Chi đoàn trường mầm non đã phối kết hợp cùng Đoàn phường và trường mầm non Academy tổ chức buổi ra quân thu dọn rác ở đường Nguyễn Hoàng Tôn. Hàng trăm tấn rác đã được dọn đi nhờ những bàn tay của các đồng chí đoàn viên thanh niên. Bên cạnh những đoàn vien còn có những bé thiếu nhi cũng tham gia buổi thu dọn rác. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ - Tùy theo sức của mình. Xin cảm ơn những thiên thần bé nhỏ của chúng ta. Cố gắng hơn nữa các con nhé.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn phường Xuân Tảo, Chi đoàn trường mầm non đã phối kết hợp cùng Đoàn phường và trường mầm non Academy tổ chức buổi ra quân thu dọn rác ở đường Nguyễn Hoàng Tôn. Hàng trăm tấn rác đã được dọn đi nhờ những bàn tay của các đồng chí đoàn viên thanh niên. Bên cạnh những đoàn vien còn có những bé thiếu nhi cũng tham gia buổi thu dọn rác. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ - Tùy theo sức của mình. Xin cảm ơn những thiên thần bé nhỏ của chúng ta. Cố gắng hơn nữa các con nhé.