MẦM NON XUÂN TẢO TỔ CHỨC CHO TRẺ ĐI HƯỚNG NGHIỆP TẠI TIME CITY (23/03/2018 10:26)

Ngày 19/12/2017 Trường Mầm Non Xuân Tảo tổ chức cho trẻ đi hướng nghiệp tại Time city  với mong muốn cho trẻ gần gũi thiên nhiên, trải nghiệm 1 số nghề nghiệp trong cuộc sống, giao lưu học hỏi giúp trẻ mạnh dạn tự tin phát triển thể lực 

MẦM NON XUÂN TẢO TỔ CHỨC CHO TRẺ ĐI HƯỚNG NGHIỆP TẠI TIME CITY

Ngày 19/12/2017 Trường Mầm Non Xuân Tảo tổ chức cho trẻ đi hướng nghiệp tại Time city  với mong muốn cho trẻ gần gũi thiên nhiên, trải nghiệm 1 số nghề nghiệp trong cuộc sống, giao lưu học hỏi giúp trẻ mạnh dạn tự tin phát triển thể lực 

 
Các bạn học sinh lớp lớn A2

Bé vào cổng

Bé sáng tạo

Bé với giao thông
Bé với các trò chơi
Bé với các trò chơi

Cùng vui chơi

Bé tập lái ÔTô